A- OF B-METING? 2017-11-24T16:59:13+00:00

A- of B-meting?

De luchtdichtheidsmeting kan op verschillende momenten in het bouwproces uitgevoerd worden. De test kan doorgaan op het volledige gebouw of op een deel van de schil.

Het kan wenselijk zijn een eerste blowerdoortest uit te voeren wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds in grote mate verzorgd is, maar de afwerking nog niet uitgevoerd is. Deze meting wordt een B-meting genoemd (de test verloopt via methode B). Met behulp van toestellen als rookmachine en thermografische camera kunnen luchtlekken opgespoord worden, zodat deze nog kunnen aangepakt worden voor de afwerking van het gebouw gebeurt. Van deze B-meting wordt een rapportage opgesteld. De waardes mogen evenwel niet gebruikt worden ter staving van de luchtdichtheid in de EPB-berekening.

Eenmaal het gebouw afgewerkt is en klaar is voor oplevering kan de definitieve test uitgevoerd worden. Hiermee wordt de Luchtdichtheid van het gebouw bepaald. De resultaten mogen ingegeven worden in de EPB-berekening. Deze meting wordt de A-meting genoemd (de test verloopt volgens methode A). Het meetrapport dat u daarvan ontvangt is een officieel document dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport. De waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning. In Vlaanderen dient het rapport vergezeld te worden van een conformiteitsverklaring om de correctheid van de gegevens te bevestigen.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons