De luchtdichtheidsmeting kan op verschillende momenten in het bouwproces uitgevoerd worden. Bij een tussentijdse test wordt gesproken van een B-meting. Deze B-meting kan zowel doorgaan op het volledige gebouw als op een deel van de schil. De eindmeting wordt A-meting genoemd. De A-meting gaat steeds door op het volledige beschermd volume.

A- of B-meting?

B-meting

Het kan wenselijk zijn een eerste blowerdoortest uit te voeren wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds in grote mate verzorgd is, maar de afwerking nog niet uitgevoerd is. Deze meting wordt een B-meting genoemd (de test verloopt via methode B).

Inbouw van de ventilator voor A-leting of B-meting

Deze meting wordt meestal uitgevoerd op het moment dat het gebouw wind –en waterdicht is afgewerkt en alle technische voorzieningen geïnstalleerd zijn.
De effectieve binnenafwerking is dan meestal nog niet aangebracht.  Hiermee bedoelen we de bepleistering binnen en/of de afwerking van het hellend dak of zoldervloer.

Met behulp van toestellen als rookmachine en thermografische camera kunnen luchtlekken opgespoord worden, zodat deze nog kunnen aangepakt worden voor de afwerking van het gebouw gebeurt.

Van deze B-meting kan een rapportage worden opgesteld. De waardes mogen evenwel niet gebruikt worden ter staving van de luchtdichtheid in de EPB-berekening. Er kan van deze test ook geen conformiteitsverklaring worden aangeleverd.

A-meting

Eenmaal het gebouw afgewerkt is en klaar is voor oplevering kan de definitieve test uitgevoerd worden. Hiermee wordt de luchtdichtheid van het gebouw bepaald. De resultaten mogen – in tegenstelling tot de B-meting –  ingegeven worden in de EPB-berekening.

Deze meting wordt de A-meting genoemd (de test verloopt volgens methode A). Het meetrapport dat u daarvan ontvangt is een officieel document dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport.

De waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning. In Vlaanderen dient het rapport vergezeld te worden van een conformiteitsverklaring om de correctheid van de gegevens te bevestigen.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons