Wat is het verschil tussen n50, v50 en V50?

V50 = GEMETEN LEKDEBIET

Bij de blowerdoortest wordt het verlies doorheen luchtlekken gemeten. Het eindresultaat van deze meting is het gemiddelde van het lekdebiet bij onderdruk en het lekdebiet bij overdruk, telkens bij 50 Pascal drukverschil. Dit gemeten lekdebiet is de V50-waarde (met hoofdletter V). Deze waarde wordt uitgedrukt in m³/h.

V50 = GEMETEN LEKDEBIET

Bij de blowerdoortest wordt het verlies doorheen luchtlekken gemeten. Het eindresultaat van deze meting is het gemiddelde van het lekdebiet bij onderdruk en het lekdebiet bij overdruk, telkens bij 50 Pascal drukverschil. Dit gemeten lekdebiet is de V50-waarde (met hoofdletter V). Deze waarde wordt uitgedrukt in m³/h.

v50 = LEKDEBIET PER VIERKANTE METER VERLIESOPPERVLAKTE

Om gebouwen makkelijk te kunnen vergelijken wordt het het lekdebiet V50 geregeld omgerekend naar het gemeten lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlakte. Deze v50-waarde (met kleine letter v) wordt berekend door de V50-waarde te delen door de verliesoppervlakte van de gebouwschil. De verliesoppervlakte is de som vn de oppervlaktes van muren, daken, vloeren en ramen. De eenheid hiervan is m³/h.m². De v50-waarde wordt gebruikt door de EPB-verslaggever bij de opmaak van de EPB-aangifte.

Standaard hanteert de EPB-aangifte de waarde van 12 m³/h.m². Dit wil zeggen dat er wordt uitgegaan van een verlies is van 12 m³ lucht per uur en per m² verliesoppervlak bij een luchtdruk van 50 Pascal. Wanneer geen luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd, moet de verslaggever deze “default-waarde gebruiken. Door het uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting wordt de effectieve luchtdichtheid van de woning bepaald, en mag – aan de hand van het rapport – dit resultaat worden opgenomen in de EPB-berekening. Klik hier voor meer info over blowerdoor en EPB.

n50 = AANTAL KEER PER UUR DAT DE HOEVEELHEID LUCHT IN HET GEMETEN VOLUME WORDT VERVANGEN

De waarde n50 geeft weer hoeveel keer per uur de hoeveelheid lucht in het gemeten volume wordt vervangen bij een drukverschil van 50 Pascal. De eenheid van n50 is m³/h.m³, verkort weergegeven als h-1 of ACH (Air Changes per Hour). Synoniem zijn ventilatie- of infiltratievoud.

Wanneer de woning een luchtdichtheid heeft van 3, dan wil dit zeggen dat het hele volume van de woning 3 maal vervangen zal zijn in 1 uur tijd bij een drukverschil van 50 Pascal.

In tegenstelling tot de EPB-aangifte, die v50-waarde gebruikt, wordt bij passiefhuizen de n50-waarde gebruikt. Als je een passiefhuiscertificaat wil behalen, wordt een n50-waarde van maximum 0,6 per uur geëist. Klik hier voor meer info over luchtdichtheid bij passiefwoningen.

V50 = GEMETEN LEKDEBIET

Bij de blowerdoortest wordt het verlies doorheen luchtlekken gemeten. Het eindresultaat van deze meting is het gemiddelde van het lekdebiet bij onderdruk en het lekdebiet bij overdruk, telkens bij 50 Pascal drukverschil. Dit gemeten lekdebiet is de V50-waarde (met hoofdletter V). Deze waarde wordt uitgedrukt in m³/h.

v50 = LEKDEBIET PER VIERKANTE METER VERLIESOPPERVLAKTE

Om gebouwen makkelijk te kunnen vergelijken wordt het het lekdebiet V50 geregeld omgerekend naar het gemeten lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlakte. Deze v50-waarde (met kleine letter v) wordt berekend door de V50-waarde te delen door de verliesoppervlakte van de gebouwschil. De verliesoppervlakte is de som vn de oppervlaktes van muren, daken, vloeren en ramen. De eenheid hiervan is m³/h.m². De v50-waarde wordt gebruikt door de EPB-verslaggever bij de opmaak van de EPB-aangifte.

Standaard hanteert de EPB-aangifte de waarde van 12 m³/h.m². Dit wil zeggen dat er wordt uitgegaan van een verlies is van 12 m³ lucht per uur en per m² verliesoppervlak bij een luchtdruk van 50 Pascal. Wanneer geen luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd, moet de verslaggever deze “default-waarde gebruiken. Door het uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting wordt de effectieve luchtdichtheid van de woning bepaald, en mag – aan de hand van het rapport – dit resultaat worden opgenomen in de EPB-berekening. Klik hier voor meer info over blowerdoor en EPB.

n50 = AANTAL KEER PER UUR DAT DE HOEVEELHEID LUCHT IN HET GEMETEN VOLUME WORDT VERVANGEN

De waarde n50 geeft weer hoeveel keer per uur de hoeveelheid lucht in het gemeten volume wordt vervangen bij een drukverschil van 50 Pascal. De eenheid van n50 is m³/h.m³, verkort weergegeven als h-1 of ACH (Air Changes per Hour). Synoniem zijn ventilatie- of infiltratievoud.

Wanneer de woning een luchtdichtheid heeft van 3, dan wil dit zeggen dat het hele volume van de woning 3 maal vervangen zal zijn in 1 uur tijd bij een drukverschil van 50 Pascal.

In tegenstelling tot de EPB-aangifte, die v50-waarde gebruikt, wordt bij passiefhuizen de n50-waarde gebruikt. Als je een passiefhuiscertificaat wil behalen, wordt een n50-waarde van maximum 0,6 per uur geëist. Klik hier voor meer info over luchtdichtheid bij passiefwoningen.

Wenst u ook een luchtdichtheidstest? klik dan hier!