Blowerdoortest voor EPB. Wat zijn de voordelen?

De luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op de berekening van het E-peil in het EPB. Door het uitvoeren van een “blowerdoortest voor EPB” kan een verbetering van zelfs meer dan 10 E-punten gehaald worden (ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de goede luchtdichtheid van een woning in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een blowerdoortest.

EPB luchtdichtheidsmeting voor blowerdoor

Het is dus zeker interessant om een meting uit te voeren als:

– het gebouw zonder test boven de maximale E-peil grens komt:

  • Door het invoeren van de betere (gemeten) waarde in de EPB-berekening zakt het E-peil.
  • Als het E-peil hierdoor zakt onder de maximumgrens wordt een (soms hoge) boete vermeden.

– door de test het gebouw met een betere luchtdichtheidswaarde op of onder de subsidiegrens uitkomt:

  • U kan dan aanspraak maken op subsidies en/of korting op uw onroerende voorheffing.

Een betere luchtdichtheid van het gebouw zorgt – naast een beter resultaat in het EPB – tevens voor:

  • een beter geluidsisolatie

  • beter binnenklimaat

  • minder uitdroging van binnenlucht

  • lager energieverbruik voor verwarming

Wat zijn de voorwaarden voor blowerdoortest voor EPB?

Deze metingen dienen, in heel België, overeenkomstig de NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden. De norm NBN EN 13829:2001 laat echter nog verschillende varianten toe, en is ook niet alle vlakken eenduidig. De 3 gewesten hebben daarom gezamenlijk een aantal aanvullende specificaties vastgelegd die gerespecteerd moeten worden opdat een luchtdichtheidsmeting in het kader van een EPB-aangifte erkend zou kunnen worden. Thermodetect is erkend voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in de 3 gewesten.

Vanaf 1 januari 2015 mogen, voor EPB in Vlaanderen, enkel nog luchtdichtheidsmetingen worden gebruikt die werden uitgevoerd conform STS-P 71-3 ‘Luchtdichtheid van gebouwen – luchtdichtheidsmeting’ (pdf, december 2014). Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door luchtdichtheidsmeters die erkend zijn door een kwaliteitskader.  Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders van dergelijke luchtdichtheidsmetingen ingeschreven zijn over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen. Thermodetect is erkend voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen volgens STS-P 71-3.

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk dat deze beschikt over een conformiteitsverklaring. Dit is een attest dat verklaart dat de meting volgens de STS-P 71-3 gebeurd is. Deze verklaring bevat een identificatiecode, die ingevuld kan worden in de EPB-software. Wij kunnen deze conformiteitsverklaringen voor u aanvragen.

U heeft er dus alle voordeel bij een blowerdoortest te laten uitvoeren. Wij controleren zo de luchtdichtheid en indien nodig kan u de opgespoorde lekken bijwerken. Het levert u immers een effectieve energiebesparing op.

Wenst u ook een blowerdoortest voor EPB? Contacteer ons