Opsporen van luchtlekken in de gebouwschil

Luchtlekken zorgen voor een ongecontroleerd warmteverlies en kunnen op termijn zorgen voor condens, of erger nog, schimmels en gebouwschade. Wij beschikken over verschillende technieken om deze luchtlekken op te sporen.

Tijdens de luchtdichtheidstest wordt met behulp van een blowerdoorinstallatie een onder- en overdruk opgebouwd. Met dit drukverschil worden luchtlekken opspoorbaar. Omdat lekken niet zichtbaar zijn met het blote oog worden enkele hulpmiddelen ingezet.

Om een goede luchtdichtheidswaarde te bekomen is het aanbevolen een tussentijdse of indicatieve meting voor te schrijven. Advies en eventuele verbeteringswerkzaamheden zijn op dat moment nog mogelijk.

Wilt u luchtlekken vermijden, gebruik dan onze pagina met tips om uw woning of gebouw meer luchtdicht te maken.

Hoe sporen we luchtlekken op?

Met de kleine rookpluim sporen we kleine lekken op ter hoogte van bijvoorbeeld opengaande raamdelen, contactdozen, …

Met de rookmachine kan een ruimte of zelfs een volledige woning onder rook gezet worden om zo buiten de ruimte de lekken te detecteren. Tevens beschikken we over handrookmachines die met kleine pufjes rook – zoals bij een rookstaafje – de kleinste lekken zichtbaar maken.

Zelfs een thermografische camera kan geen koude of warme lucht zien, maar wel de plaatsen waar koude of warme lucht een oppervlak afkoelt of opwarmt. Daar bevinden zich de luchtlekken. De camera is het ideale hulpmiddel om snel lekken op te sporen, zeker bij het testen van grote gebouwen.

luchtlekken opsporen met warmtecamera