Conformiteitsverklaring voor EPB

De conformiteitsverklaring is een document dat de luchtdichtheidstest “conform de STS” verklaart. Deze conformiteitsverklaring is verplicht indien de resultaten van de test worden gebruikt voor de EPB-berekening in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië is (voorlopig) zijn nog geen conformiteitsverklaringen nodig bij het ingeven van de blowerdoortest in de berekening.

Conformiteitsverklaring en erkenning

Vanaf 1 januari 2015 dient voor luchtdichtheidstesten binnen Vlaanderen, voor EPB, enkel nog luchtdichtheidsmetingen worden gebruikt die werden uitgevoerd conform STS-P 71-3 ‘Luchtdichtheid van gebouwen – luchtdichtheidsmeting’ (pdf, december 2014).

Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door luchtdichtheidsmeters die erkend zijn door een kwaliteitskader.  Om erkend te kunnen worden moeten de uitvoerders van dergelijke luchtdichtheidsmetingen ingeschreven zijn over de nodige theoretische en praktische kennis beschikken en een minimale ervaring kunnen aantonen. Thermodetect is erkend tester bij meerdere kwaliteitskaders. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze erkenningen.

Invoeren van conformiteitsverklaringen in de EPB-aangifte

Als u een luchtdichtheidsmeting wil meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk dat deze beschikt over een conformiteitsverklaring. Dit is een attest dat verklaart dat de meting volgens de STS gebeurd is. Deze verklaring bevat een identificatiecode, die ingevuld kan worden in de EPB-software 3G. Hoe u daarbij precies te werk gaat, kunt u hier lezen in hoofdstuk 3 van het document ‘kwaliteitskader luchtdichtheidsmetingen’ (pdf, juni 2016).

 

Conformiteitsverklaring voorbeeld

Voorbeeld van een conformiteitsverklaring

 

Link naar de prijslijst van kwaliteitskader BCCA voor conformiteitsverklaringen.*

 

* = de aangetoonde prijslijst is geldig sinds 01/10/2017. Wij doen het nodige om hier steeds de meest recente prijslijst te plaatsen. Om zekerheid te hebben van de meest recente prijzen kan u steeds contact opnemen met BCCA.