Wat is een luchtdichtheidstest?

U kan bij Thermodetect terecht voor het uitvoeren van een  luchtdichtheidsmeting, al dan niet voor toepassing binnen EPB-verslaggeving.  Een andere naam voor luchtdichtheidsmeting is luchtdichtheidstest, blowerdoortest (-meting), infiltrometrietest (-meting).

Bij deze test wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.
Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk de ongecontroleerde ventilatie is. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit kan gevisualiseerd worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften. Wij hebben beide hulpmiddelen ter beschikking, waardoor wij u indien gewenst een visueel rapport kunnen bezorgen waarin aangegeven staat op welke plaatsen de luchtdichtheid van de woning verbeterd kan worden.

Waarom een luchdichtheidsmeting uitvoeren?

Er zijn verschillende redenen om een blower door test uit te laten voeren. Wanneer u een nieuwbouwwoning zet, kan u een test laten voeren op het moment dat de luchtdichting afgewerkt is. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen en dichten. Dit wordt moeilijker eenmaal de woning volledig afgewerkt is.
Daarnaast kan het resultaat van een luchtdichtheidstest meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw nieuwe woning. Daar de standaardwaarde die de software gebruikt relatief pessimistisch is, zal een luchtdichtheidstest voor een degelijk gebouwde woning steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten, waarbij een winst van minstens een 5-tal punten relatief gangbaar is.

Nog vragen? Contacteer ons!