ERKENNINGEN 2017-12-11T21:43:31+00:00

BCCA Recognised Airtightness Tester

In het kader van de publicatie van het Ministerieel Besluit ivm de erkenning van luchtdichtheidsmeters en de verwachte publicatie van de STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest” organiseert BCCA vzw een kwaliteitskader met de nodige opleidingen en examens. Thermodetect beschikt over de erkenning voor het testen volgens STS-P 71-3 ter staving van de resultaten in het EPB.

AICB/OACG Erkend Bedrijf voor Luchtdichtheidstesten

Erkend door AICB en OACG voor luchtdichtheidstest2
Erkenning Luchtdichtheidstesten Thermodetect OACG

OACG/AICB certificeert luchtdichtheidsmeters conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Dit zowel op praktisch als theoretisch vlak. Daarnaast bieden zij een kwaliteitskader aan met een collectief toezicht.

VCA* – Veiligheid Checklist Aannemer

Thermodetect is VCA-gecertificeerd
Wij kunnen ook bij u testen. Contacteer ons