ERKENNINGEN

Erkenningen en certificering zijn als meetbureau een essentieel onderdeel binnen onze kwaliteitscontrole. Door middel van zowel interne controles als externe audits worden alle processen getoetst naar blijvende voldoening aan deze erkenningen en certificaten. Thermodetect beschikt over alle erkenningen die nosig zijn om gebouwen te testen op luchtdichtheid.

BCCA Recognised Airtightness Tester

In het kader van de publicatie van het Ministerieel Besluit ivm de erkenning van luchtdichtheidsmeters en de verwachte publicatie van de STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest” organiseert BCCA vzw een kwaliteitskader met de nodige opleidingen en examens. Thermodetect beschikt over de erkenning voor het testen volgens STS-P 71-3 ter staving van de resultaten in het EPB.

AICB/OACG Erkend Bedrijf voor Luchtdichtheidstesten

AICB/OACG certificeert luchtdichtheidsmeters conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Dit zowel op praktisch als theoretisch vlak. Daarnaast bieden zij een kwaliteitskader aan met een collectief toezicht.

Erkend door AICB en OACG voor luchtdichtheidstest2
Erkenning Luchtdichtheidstesten Thermodetect OACG

SKH Erkend Bedrijf voor Luchtdichtheidstesten

SKH certificeert luchtdichtheidsmeters conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Dit zowel op praktisch als theoretisch vlak. Daarnaast bieden zij een kwaliteitskader aan met een collectief toezicht.

Wij kunnen ook bij u testen. Contacteer ons