Blowerdoortest op een passiefwoning

Een blowerdoortest op een passiefwoning is nodig voor de erkenning van een gebouw als passiefhuis. De geslaagde blowerdoortest op een passiefwoning is immers verplicht om het passiefhuiscertificaat te behalen.

Eén van de voorwaarden om dit certificaat te ontvangen is een luchdichtheid van maximaal 0,6 verversingen van het luchtvolume per uur van de woning bij 50 Pa drukverschil over de gebouwschil (n50 < 0,6 h-1). Dit betekent dat bij een drukverschil van 50 Pascal, per uur, maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht via lekken in de schil ontsnapt of binnendringt. Hier vindt u meer info over de n-50-waarde.

Dit is een zeer strenge waarde voor luchtdichtheid van een gebouw.

blowerdoortest op een passiefwoning
passiefhuis luchtdichtheidsmeting

Blowerdoortest op passiefwoningen “Sleephelling” – de eerste passiefrenovatie in Nederland.

Waarom wordt is de eis voor een passiefhuis zo streng?

  • De balansventilatie kan geen rekening houden met luchtlekken in de schil van de woning
  • Luchtlekken in de woning veroorzaken tocht. Maar ook vocht, met kans op schimmel of erger nog, gebouwschade.
  • Een luchtlek omzeilt de dikke isolatie, waardoor deze zijn nut verliest.

De praktische uitvoering van het aanbrengen van een dampscherm is dus arbeidsintensief en dient – met het oog op de luchtdichtheidstest – nauwgezet uitgevoerd te worden. Met de blowerdoortest op een passiefwoning wordt de kwaliteit van de bevestiging van het dampscherm getest.

Wij hebben alvast enkele tips voor een beter luchtdichtheid voor u opgelijst.