Luchtdichtheidstest op installaties

Luchtdichtheidstest op installaties is een van onze deelgebieden van blowerdoortesten.

Bij installaties zoals koelcellen en diepvriesmagazijnen is de luchtdichtheid van essentieel belang. Het kleinste luchtlek zorgt voor een groot warmteverlies en het vormen van ijs op de wand. In het ergste geval kunnen werknemers getroffen worden door vallende ijspegels, gevormd door een luchtlek aan het dak.

Ook bij serverruimtes of verfopslag kan luchtdichtheid niet te onderschatten zijn, daar deze installaties geblust worden met gas. Bij een gebrekkige luchtdichtheid zal de gasblusinstallaties niet op een correcte manier de vlammen kunnen doven.

Tevens kunnen wij testen uitvoeren op luiken die bij voor af bepaalde drukken moeten openen.

Luchtdichtheidstest op installaties is steeds een verhaal “op maat”, doch de test zal in basis een vergelijkbaar verloop kennen.

Luchdichtheidstest op installaties