Luchtdichtheidstest op een woning

Een luchtdichtheidsmeting is een test die wordt uitgevoerd met een grote ventilator in de deuropening. Zo’n test brengt niet alleen luchtlekken in kaart, maar kan bij een nieuwbouwwoning ook het E-peil aanzienlijk helpen dalen. Zo kan jouw financiële voordeel oplopen tot duizenden euro’s!

De blowerdoortest zich in de meeste gevallen snel terug. Enerzijds door de financiële voordelen van een lager E-peil, anderzijds door de energiebesparing.

Tijdens een luchtdichtheidstest op een woning zorgt een ventilator voor een drukverschil in de woning. Zo kan gemeten worden hoe groot de luchtlekken zijn in de woning. Van de test wordt een verlag gemaakt. Lees zeker ook alle info over het verloop van de luchtdichtheidsmeting.

Algemeen kan gesteld worden dat als je een gebouw 15 % luchtdichter maakt, kan je tot 10 % energie besparen. Tevens verhoogt het comfortgevoel in de woning.

De standaardwaarde voor luchtdichtheid in het EPB-verslag, uitgedrukt als de v50-waarde, bedraagt 12 m³/hm². In de praktijk doen de meeste nieuwbouwwoningen het beter.

De standaardwaarde van twaalf kan door het uitvoeren van een luchtdichtheidstest op een woning dalen tot drie, of zelfs minder. Een daling van de v50-waarde met 1 komt overeen met een daling van 1 punt in het EPB. Er kunnen met de blowerdoortest dus zelfs acht tot tien punten daling van het E-pail gerealiseerd worden.

Luchtdichtheidsmetingen op passiefwoningen

Bij passiefwoningen is de luchtdichtheidseis een essentieel onderdeel van de erkenning van de woning als passiefgebouw. Lees ook de extra informatie over luchtdichtheidstesten op passiefwoningen.

Financiële steun bij luchtdichtheidstest op een woning

Als het E-peil van de woning lager ligt dan het verplichte E-peil heb je recht op een premie van de netbeheerder. Hoeveel deze premie bedraagt is afhankelijk van het E-peil van de woning en de norm. Deze norm hangt samen met het moment van de bouwaanvraag is ingediend. Tevens kan een een gunstig E-peil vermindering op de onroerende voorheffing opleveren. Testen gebeuren volgens STS-P 71-3 of NBN EN 13829. Meer inof op de pagina blowerdoortest voor EPB.

Enkel voor nieuwe woningen?

Ook bij een bestaande woning kan een blowerdoortest nuttig zijn. Bij de test gaan we dan vooral luchtlekken opsporen. De meest voorkomende lekken zijn dan venstertabletten, ramen en rolluikkasten. We tonen duidelijk aan waar de aanpassingen in de woningen dienen te gebeuren. In veel gevallen kan het aanbrengen van silicone al zorgen voor een beter luchtdichtheid, met een lager energieverbruik en een hoger comfortgevoel tot gevolg.

Wil je weten wat je kan verbeteren in je woning, bekijk dan zeker ook onze tips voor luchtdicht bouwen.

Wenst u ook een test op uw woning? Contacteer ons nu!