Luchtdichtheidstest in een woning

Wilt u een professionele luchtdichtheidstest laten uitvoeren in uw woning? Dan zit u goed bij Thermodetect uit Beervelde, dé specialist in het meten van de luchtdichtheid van uw woning. Een luchtdichtheidsmeting in een woning is een test die wordt uitgevoerd met een grote ventilator in de deuropening. Zo’n test brengt niet alleen luchtlekken in kaart, maar kan bij een nieuwbouwwoning ook het E-peil aanzienlijk helpen dalen. Uw financiële voordeel kan dus oplopen tot duizenden euro’s! Wacht niet langer en laat de luchtdichtheid van uw woning testen.

Wij verzorgen de luchtdichtheidstest in uw woning

Wij staan voor u klaar om een luchtdichtheidstest uit te voeren in uw huis. De luchtdichtheidsmeting in uw woning verdient zich in de meeste gevallen snel terug. Enerzijds door de financiële voordelen van een lager E-peil, anderzijds door de energiebesparing.

Tijdens een luchtdichtheidstest in een woning zorgt een ventilator voor een drukverschil in het huis. Zo meten we de luchtdichtheid en zien we hoe groot de luchtlekken zijn in de woning. Van de luchtdichtheidstest van de woning wordt achteraf een verslag gemaakt. Lees zeker ook alle info over het verloop van de luchtdichtheidsmeting.

Algemeen wordt gesteld dat als u een gebouw 15 % luchtdichter maakt, u tot 10 % energie kunt besparen. Tevens verhoogt u hierdoor het comfortgevoel in de woning. Dit zijn allemaal redenen waarom het interessant is om de luchtdichtheid van uw woning te laten testen.

De standaardwaarde voor luchtdichtheid in het EPB-verslag, uitgedrukt als de v50-waarde, bedraagt twaalf m³/hm² per woning. In de praktijk doen de meeste nieuwbouwwoningen het beter. De standaardwaarde van twaalf kan door het uitvoeren van een luchtdichtheidstest in een woning dalen tot drie, of zelfs minder. Een daling van de v50-waarde komt overeen met een daling van een punt in het EPB. Er kan met de luchtdichtheidstest van uw huis dus zelfs een puntendaling van het E-peil van acht tot tien punten gerealiseerd worden.

Luchtdichtheidsmetingen op passiefwoningen

Bij passiefwoningen is de luchtdichtheidseis een essentieel onderdeel van de erkenning van de woning als passiefgebouw. Ook in dit soort woning komen wij graag de luchtdichtheid meten en testen.

Financiële steun bij luchtdichtheidstest op een woning

Als het E-peil van de woning lager ligt dan het verplichte E-peil, heeft u recht op een premie van de netbeheerder. Hoeveel deze premie bedraagt, is afhankelijk van het E-peil van de woning en de norm. Deze norm hangt samen met het moment dat de bouwaanvraag is ingediend. Tevens kan een gunstig E-peil vermindering op de onroerende voorheffing opleveren. Een luchtdichtheidstest in een huis gebeurt volgens STS-P 71-3 of NBN EN 13829.

Is het meten van de luchtdichtheid enkel voor nieuwe woningen?

Ook bij een bewoond huis is het meten van de luchtdichtheid nuttig. Bij de luchtdichtheidstest gaan we dan vooral luchtlekken opsporen in het huis. De meest voorkomende lekken zijn via venstertabletten, ramen en rolluikkasten. We tonen duidelijk aan waar de aanpassingen in de woningen moeten gebeuren. In veel gevallen zorgt het aanbrengen van siliconen al voor een betere luchtdichtheid, met een lager energieverbruik en een hoger comfortgevoel tot gevolg. Het is dus zeker verstandig om de luchtdichtheid van uw woning te laten testen.

Laat de luchtdichtheid van uw woning meten

Wilt u weten wat u kunt verbeteren aan uw woning als het aankomt op luchtdichtheid? Dan helpen wij u graag verder. Wilt u zo snel mogelijk een luchtdichtheidstest laten uitvoeren in uw huis? Neem dan meteen contact op met ons team door te bellen naar 09 236 53 06 of door een e-mail te sturen naar info@thermodetect.be. Wij komen dan op de afgesproken datum ter plaatse voor de luchtdichtheidsmeting van uw woning.

Wenst u ook een test op uw woning? Contacteer ons nu!